HYDRO-VACUUM - ZHM, ZHN

Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Zestawy hydroforowe jako układy równoległe kilku pomp, przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu. Zestawy pompowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej i lub czystej wody użytkowej nie zawierającej wtrąceń stałych o temperaturze nie przekraczającej 120oC. Maksymalne ciśnienie pracy zestawu: 10 bar.

Dane techniczne:

wydajność 100 ÷ 3000 m3/h
wysokość podnoszenia 15 ÷ 90 m
temperatura pompowanej cieczy max 120 oC
ciśnienie pracy 10 [bar]
zakres stosowanych mocy zainstalowanych [kW] 3,0 ÷ 200

Główne obszary zastosowań:

  • Drugi i kolejne stopnie pompowania w systemach wodociągowych.
  • Przemysłowe układy wody technologicznej (systemy chłodzenia, płukania itp.).

Budowa

Zestawy hydroforowe to układ kilku pomp, z reguły, jednakowej wielkości, połączonych równolegle za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej kolektorami napływowym i tłocznym. Pompy zestawu zabudowane są na konstrukcji nośnej wykonanej z profili stalowych. Konstrukcja nośna wyposażona jest w wibroizolatory, umożliwiające ustawienie zestawu na posadzce pompowni.

Zestawy hydroforowe typu ZHN i ZHM są zbudowane w oparciu o równolegle połączone, jednostopniowe pompy odśrodkowe typu NHV i MVA/B.

Agregaty pompowe

NHV - pompy zabudowane na indywidualnych płytach fundamentowych zesprzęglone za pośrednictwem sprzęgła podatnego ze znormalizowanym silnikiem indukcyjnym określonej wielkości mechanicznej.
MVA i MVB - to pompy w układzie monoblokowym, gdzie klatka silnika i wirnik pompy są na wspólnym wale.

Konstrukcja nośna i kolektory

Konstrukcja nośna zestawów ZHN i ZHM każdorazowo jest uzgadniana z Zamawiającym. Wynika to z dużych gabarytów tego kompaktowego układu pompowego. Kolektory i konstrukcje nośne pomp i kolektorów, wykonane są jako konstrukcja spawana ze stali konstrukcyjnej węglowej cynkowanej ogniowo. Mogą też być wykonane ze stali austenitycznej. W zestawach stosuje się wysokiej klasy armaturę zwrotną i odcinającą.