IO 111

Jesteś tutaj

IO 111

IO 111 stanowi interfejs pomiędzy pompą do ścieków firmy Grundfos z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a sterownikiem pompy.

Do każdego modułu IO 111 może być podłączona tylko jedna pompa.
Moduł IO 111 zapewnia separację galwaniczną pomiędzy napięciem silnika w pompie a podłączonym sterownikiem.

Moduł IO 111 umożliwia:

 • zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem
 • monitorowanie czujników do pomiarów analogowych
 • wyłączenie pompy w przypadku wystąpienia alarmu
 • zdalny monitoring pompy w standardzie transmisji RS485 (Modbus lub GENIbus)
 • sterowanie pompą poprzez przetwornicę częstotliwości

 

Moduł SM 111 może pracować z modułem IO 111, ale tylko z wersjami IO 111 z modułem komunikacji, nr części 96177804.

SM 111 może gromadzić dane z większej ilości czujników.

Zastosowania

Moduł IO 111 stosowany jest wraz z pompami do ścieków w układach ich odprowadzania, w celu zapewnienia pompom większej ochrony.

Cechy i zalety

IO 111 może zbierać dane z następujących czujników i wejść:

 • temperatura silnika
 • zawartość wody [%] w oleju
 • rezystancja izolacji stojana
 • temperatura łożysk
 • cyfrowy pomiar wilgoci w silniku

 

SM 111 może zbierać dane z:

 • 3 czujników prądowych, 4-20 mA
 • 3 czujników ciepła Pt100
 • czujnika ciepła Pt1000
 • czujnik ciepła PTC (maksimum 3 czujniki PTC szeregowo) (według DIN 44081/44082)
 • 1 wejście cyfrowe