LFP - Pompy zatapialne DP, DP/PZH

Jesteś tutaj

Pompy przeznaczone są do pompowania wody czystej, wody zaszlamionej, ścieków wodnych, zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, gnojówki, fekali. Stosowane w gospodarstwach domowych i hodowlanych, do drenażu terenów podmokłych, do awaryjnego odwadniania pomieszczeń zalanych, w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków. Wykonania DP/PZH przeznaczone do wody pitnej posiadają atest PZH.