SE/SL 9-30 KW

Jesteś tutaj

SE/SL 9-30 KW

Dostępne są wykonania pomp z wirnikami SuperVortex i wolnym przelotem do 100 mm do zastosowań wymagających niskiej liczby godzin pracy ze ściekami z zawartością masy suchej powyżej 5% lub z wirnikiem tubowym S-tube i wolnym przelotem do 160 mm do zastosowań wymagających wysokiej liczby godzin pracy ze ściekami z zawartością suchej masy do 3%.
Wirnik tubowy S-tube jest jedynym wirnikiem na rynku zaprojektowanym tak, aby radzić sobie z wyzwaniami stawianymi obecnie przez ścieki z dużą zawartością ciał stałych. Prosta i mocna konstrukcja wirnika tubowego S-tube oferuje światową klasę sprawności hydraulicznej bez kompromisów, jeśli chodzi o wolny przelot.
Pompy SE i SL gwarantują bezproblemową eksploatację przez wiele lat. Mogą one pracować w zanurzeniu lub w instalacjach suchych i są niezwykle niezawodne i bardzo łatwe do serwisowania.

Zastosowania

Pompy SE i SL nadają się do pompowania ścieków, wód technologicznych i nieoczyszczonych ścieków surowych w instalacjach komunalnych i przemysłowych. Mogą one być montowane na stałe z użyciem autozłącza lub przez przyłączenie do rurociągu, ale mogą być także wykorzystywane, jako pompy wolnostojące lub przenośne.

Zalety i korzyści

 • Sprawność energetyczna silników klasy IE3 zapewnia znaczące oszczędności energii i kosztów.
 • Inteligentne sterowniki adaptacyjne zapewniają niezawodne działanie z niskim zużyciem energii.
 • Zintegrowane czujniki analogowe umożliwiają pełne monitorowanie stanu pompy.
 • Konstrukcja uchwytu do podnoszenia uwzględnia optymalny punkt równowagi i prawidłowe podnoszenie pompy
 • Gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia jest niezwykle mocna i odporna na uderzenia.
 • Tylko jeden przewód do pompy oznacza uproszczenie montażu, uruchamiania i konserwacji pompy.
 • Szczelne przyłącze kablowe uniemożliwia przedostanie się wilgoci do silnika.
 • Opatentowane uszczelnienie autozłącza SmartSeal zapewnia całkowicie szczelne połączenie.
 • Łatwe do wykręcania śruby umożliwiają obsługę serwisową pompy bez używania specjalistycznych narzędzi.
 • Podwójne mechaniczne uszczelnienie wału zapewnia długi eksploatacji z krótszym czasem przestojów.
 • Krótki wał wirniki silnika redukuje drgania dla ochrony uszczelnień wału i łożysk.
 • Zamknięty układ chłodzenia do instalacji suchych.
 • Wybór wirnika SuperVortex lub S-tube.
 • System SmartTrim umożliwia łatwą regulację szczeliny czołowej wirnika i utrzymywanie jej maksymalnej sprawności.