Wilo - VeroNorm NPG

Jesteś tutaj

Typ pompy

Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa montowana na płycie podstawy

Zastosowanie

  • Tłoczenie wody grzewczej wg VDI 2035, mieszaniny woda-glikol, wody chłodzącej, zimnej oraz wody użytkowej
  • Zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych, nawadniania, techniki budynków, ogólnego zastosowania przemysłowego, elektrowni itp.

Cechy szczególne/zalety produktu

  • Zastosowanie w temperaturach do 140°C
  • Wersja Back‐Pull‐Out
  • Uzupełnienie palety produktów wg DIN EN 733

Dane techniczne

  • Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4